მოდულები

ჩვენი სკოლის სასწავლო პროგრამა აგებულია მოდულების თანმიმდევრული, სისტემური შესწავლის პრინციპზე. ჩვენთან მოხვედრისას ბავშვი იწყებს ცოდნის მიღებას 0-დან და 16-17 წლის ასაკისთვის ის უკვე ფლობს უნარ-ჩვევებს სრული მოცულობით.

კიბერ სკოლაში მიღებული განათლების საფუძველზე ბავშვს უვითარდება მოქნილი აზროვნება, გადაწყვეტილების მიღების სიჩქარე, ლოგიკური აზროვნება, ის ფლობს ციფრული ხელოვნების ძირითად უნარებს და საბაზისო ინგლისურს, რაც მატებს თავდაჯერებულობას თანატოლებში.

დამოუკიდებლად შეუძლია უზრუნველყოს ოჯახის კიბერუსაფრთხოება და მშობლების დახმარება ბიზნესის რეკლამირებაში.

 • პროგრამირება Minecraft-ში. გააკეთე პირველი ნაბიჯი!

  აღნიშნულ კურსში, ბავშვი აკეთებს პირველ ნაბიჯებს კომპიუტერის დაუფლებაში. ბავშვი შექმნის პირველ, საკუთარ მულთფილმს, საკუთარი სცენარით, შექმნის ბლოგს, გაეცნობა კომპიუტერთან ურთიერთობისათვის საჭირო ძირითად ტერმინებს. გაეცნობა დაგეგმარების ცნებას და გაიგებს როგორ არის მოწყობილი კომპიუტერი, რა პროგრამებია აუცილებელი მისი მუშაობისათვის და რა მოწყობილობების შეერთება შეიძლება მასში. ისწავლის ფაილებთან და პროგრამებტან მუშაობას, გაიგებს რა არის კომპიუტერული უსაფრთხოება და რაღა თქმა უნდა დაიწყებს პროგრამირების შესწავლას, რომელსაც კიბერ სკოლაში KIBERone ასწავლიან, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი თამაშის MineCraft-ის საფუძველზე! კურსის მსვლელობისას ბავშვი დაეუფლება ისეთ ცნებებს, როგორიცაა: ლგორითმები და ციკლები,მასივები და ფუნქციები, გაეცნობა გრაფიკულ რედაქტორებს და შექმნის საკუთარ თამაშს!

  • კურსის ხანგრძლივობა - 2 თვე
  • გაკვეთილების რაოდენობა თვეში - 4, 1 გაკვეთილი კვირაში, გაკვეტილის ხანგრძლივობა 2 საათი
  • ასაკი - 6-დან 9 წლამდე
 • Scratch-ის გაცნობა. თამაშის შექმნა Scratch-ში. საფუძვლები

  მოდული განკუთვნილია იმ ბავსვებისათვის, რომელთათვისაც უკვე ნაცნობია Scratch-ის ენა, მაგრამ სურთ საკუთარი ცოდნის გაღრმავება და პროფესიონალურ დონეზე სწავლა. მეცადინეობები ტარდება საპროექტო მუშაობის პორმატით: ბავშვი გააკეთებს , ერთ რთულ,წინასწარ შერჩეულ გრაფიკულ ან ლოგიკურ 2D თამაშს.

  საკუთარი თამაში/ რთული ალგორითმები/მეცადინეობები მათემატიკაში/ თამაშის სიუჟეტის შემუშავება

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1,5 თვე
  • გაკვეთილების რაოდენობა თვეში - 4, 1 გაკვეთილი კვირაში, გაკვეტილის ხანგრძლივობა 2 საათი
  • ასაკი - 6-დან 9 წლამდე
 • ანიმაცია Animoto-ში და მულტიპლიკაცია GoAnimate-ში

  არნიშნულ მოდულში ბავშვს შევასწავლით კოლაჟების შექმნას დღესასწაულებისათვის და დაბადების დღეებისათვის ფოტო და ვიდეო მასალის გამოყენებით. ასევე ბავშვი გაეცნობა მულტფილმების შექმნის პლათფორმას, სადაც ის შეძლებს შექმნას საკუთარი გმირი და შეარჩიოს სცენები საკუთარი მულტფილმისათვის.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 0,5 თვე
  • გაკვეთილების რაოდენობა თვეში - 4, 1 გაკვეთილი კვირაში, გაკვეტილის ხანგრძლივობა 2 საათი
  • ასაკი - 6-დან 7 წლამდე
 • POWERPOINT-ის მაგია + Canva. ეფექტური პრეზენტაციების შექმნა

  არნიშნული მოდული გააცნობს ბავსვებს , პოპულარულ პროგრამას PowerPoint Canva, რომელიც განკუთვნილია პრეზენტაციების შექმნისათვის და ნამუშევრების გაფორმებისათვის. შემდგომში ბავშვი შეძლებს მიღებული ცოდნის გამოყენებას სკოლაშიც და საკუთარი პრეზენტაციების თავად აწყობასა და გაფორმებას.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1 თვე
  • გაკვეთილების რაოდენობა თვეში - 4, 1 გაკვეთილი კვირაში, გაკვეტილის ხანგრძლივობა 2 საათი
  • ასაკი - 6-დან 7 წლამდე
 • 3D განზომილება CoSpaces-თან ერთად!

  მოდული გააცნობს ბავშვებს 3D სამყაროს, რომელშიც შესაძლებელია ურთიერთ კავშირის დამყარება პერსონაჟებს შორის, შენობების აშენება, საკუთარი პირველი 3D ისტორიის შექმნა.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1 თვე
  • გაკვეთილების რაოდენობა თვეში - 4, 1 გაკვეთილი კვირაში, გაკვეტილის ხანგრძლივობა 2 საათი
  • ასაკი - 6-დან 7 წლამდე
 • QR კოდი, როგორც ინსტრუმენტი

  ბავშვები გაიგებენ QR კოდის მნიშვნელობას, მისდანიშნულებას და ასევე QR კოდების შექმნას და სკანირებას.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 0,2 თვე
  • გაკვეთილების რაოდენობა თვეში - 4, 1 გაკვეთილი კვირაში, გაკვეტილის ხანგრძლივობა 2 საათი
  • ასაკი - 6-დან 7 წლამდე
 • Google Blockly! ვირტუალური პროგრამირების აპოფეოზი

  Blockly - ესარის ისეთი, ვიზუალური პროგრამირების გარემოს შექმნის ბიბლიოთეკა, რომელიც შეიძლება ჩასმულ იქნას აპლიკაციაში. ბლოკლი მოიცავს გრაფიკულ რედაქტორს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ავაწყოთ პროგრამები ბლოკებით, და ასევე კოდების გენერატორს, ვებ-აპლიკაციების სფეროში, პროგრამების კვლევისათვის მოსამზადებლად.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1 თვე
  • გაკვეთილების რაოდენობა თვეში - 4, 1 გაკვეთილი კვირაში, გაკვეტილის ხანგრძლივობა 2 საათი
  • ასაკი - 6-დან 7 წლამდე
 • Roblox Studio. გააკეთე ყველაფერი, რისი წარმოდგენაც შეიზლება.

  Roblox -მსოფლიოს ონლინე-პლათფორმა თამაშების შექმნისათვის. Roblox-ის მომხმარებლებს შეუძლიათ საკუთარი თამაშების შექმნა Roblox Studio -ს დახმარებით, და ასევე საკუთარი პერსონაჟების შექმნა და ჩაცმა. Roblox-ი მომხმარებლებს აძლევს საშუალებას შექმნან საკუთარი ადგილები Roblox Studio -ს გამოყენებით. ნებისმიერ მომხმარებელს, შეუძლია დააყენოს Roblox Studio საკუთარ კომპიუტერზე და შექმნას საკუთარი ადგილები. ფლეისების გამოქვეყნება შესაძლებელი იქნება საკუთარ Roblox პროფილზე. ასევე შემქმნელებს შეუძლიათ გამოიყენონ სათამაშო ფულადი ერთეული საკუთარ ფლეისებში- Roblux. ამ ფულის გამოყენებით შესაძლებელია სხვადასხვა მომსახურებების და ნივთების შეძენა თამაშში.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1,5 თვე
  • გაკვეთილების რაოდენობა თვეში - 4, 1 გაკვეთილი კვირაში, გაკვეტილის ხანგრძლივობა 2 საათი
  • ასაკი - 6-დან 7 წლამდე
 • Kodu Game Lab. ვიზუალური პროგრამირება 3D-ში

  Kodu- ეს არის საშუალება გადავიყვანოთ ბავშვი მოთამაშის პასიური პოზიციიდან, თამაშის შემქმნელის აქტიურ პოზიციაში. სწორედ ეს შეუძლია Kodu-ს, დაანახოს ბავშვს, რომ კომპიუტერს შეუძლია რაღაც ახლის შექმნა, საკუთარი იდეების ხორცშესხმა. აძლევს ბავშვებს საშუაებას შექმნან თამაშები პერსონალურ კომპიუტერზე, პროგრამირების, მართივი ვიზუალური ენის გამოყენებით. Kodu შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ხელოვნების შესწავლისათვის, ისტორიების მოყოლისათვის და ასევე პროგრამირებისათვის.

  • კურსის ხანგრძლივობა - 1 თვე
 • App inventor. პირველი ნაბიჯი ანდროიდზე აპლიკაციის შექმნისათვის!

  App inventor- ანდროიდ-აპლიკაციების ვიზუალური შემუშავების სფეროა, რომელიც მომხმარებლისგან საჭიროებსპროგრამირების მინიმალურ ცოდნას. თავდაპირველად შემუშავებულია Google Labs-ში. App inventor-ში პროგრამირებისათვის გამოიყენება გრაფიკული ინტერფეისი, პროგრამირების ვიზუალური ენა. შემუშავების ეს სფერო მუშაობს, პირდაპირ ბრაუზერიდან. არაფრის ჩამოტვირთვა და დაყენება საჭირო არ არის. აპლიკაციების შექმნა შესაძლებელია Android-პლანშეტებზეც და იპოდებზეც. გამზადებული აპლიკაციების დადება შეიძლება Play Market-ზე.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1 თვე
 • Stencyl. სათამაშო დვიჟოკი 2D თამაშებისათვის

  Stencyl აფსოლიტურ დამწყებებს აძლევს თამაშების შქმნის საშუალებას კომპიუტერებისა და მობილურებისათვის, აპლიკაციები და თამაშები Ios და ანდროიდისათვის. Stencyl -ის შემუშავების სფერო მუშაობს StencyForge-ს თამაშების კომპონენტების ონლინე მაღაზიასთან და საიტთან Stencyl.com ინტეგრაციით. ეს არის თამაშების შექმნა, რომელიც შეიძლება შექმნა ერთხელ და ჩაუშვა ნებისმიერ ადგილზე.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 2,5 თვე
 • კიბერუსაფრთხოება

  კიბერუსაფრთხოება- ინტერნეტში უსაფრთხოების ძირითადი საკითხები. მოქმედების წესები და თავდაცვის საშუალებები. ყველაფერი ვირუსების, პაროლების, მოქცევის წესების შესახებ სოციალურ ქსელში.Web -საიტების უსაფრთხოება, ინფორმაციის დაცვის სხვადასხვა საშუალებები და ბევრი სხვა რამ.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 3 კვირა
 • Minecraft Educate

  ეს არის გაშლილი სამყაროს თამაში, რომელიც განაპირობებს ხელოვნებას, თანამშრომლობას და პრობლემების მოგვარებას ჩართვის პირობებში, სადაც ბავშვის წარმოსახვა არის ერთდერთ შეზღუდვა.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 2 თვე
 • მედია მასტერი. ანიმაცია მილოცვებისა და პრეზენტაციებისათვის

  თანამედროვე კომპიუტერული მედიაგანათლების კურსი - ნოლიდან, საკუთარი მედიაპროექტის ან ინფორმაციული პროდუქტის შექმნამდე. კურსი მოიცავს ინფორმაციული ან გასართობი რგოლების შექმნისათვის საჭირო უნარ-ჩვევების განვითარებას, უნიკალური გმირების პროტოტიპირებით, მუსიკალური გაფორმებით და გახმოვანებით. ბავშვის ენერგიას მივმართავთ ხელოვნების ინტელექტუალურ განზომილებაში.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1 თვე
 • ფოტო-ვიდეო მონტაჟი

  მოდული ეძღვნება ახალგაზრდულ უნარ-ჩვევებს: ვიდეოს გადაღება და მონტაჟი, საკუთარი რგოლის შექმნა,ორატორული ხელოვნების საფუძვლები, ქცევის ნორმები და ინფორმაციის მიწოდების კორექტულობა, ეტიკეტის ცნების გაცნობა.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1 თვე
 • კომპიუტერის მოწყობილობა. ჩვენ ვართ შენობით!

  კომპიუტერუი, საკუთარი დანიშნულებით - ეს არის ინფორმაციასთან მუშაობის უნოვერსალური ტექნიკური საშუალება. გავიკგოთ რისგან შედგება ის და რომელი მექანიზმები რაზეა პასუხისმგებელი. დავშლით და ავაწყობთ სისტემურ ბლოკს.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1 კვირა
 • Google აპლიკაცია. ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენება! 35 აპლიზკაცია Google-გან

  მოდული ხსნის საძიებო სისტემების არსს, ძიების მოდულებს და საძიებო სისტემების მონაცმთა სერვისებს. ბავშვები ეუფლებიან ყოველდღიურ ცხოვრებაში ურთიერთობაში საჭირო უნარ-ჩვევებს, გართობის საშუალებებს, ნავიგაციას, მსგავსი ელემენტების ძიებას, შემეცნებითი, ტურისტული და ცოდნიეს გამაფართოვებელი სისტემურ ელემენტებს.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1 თვე
 • შემსრულებლები მხაზავი და კუ

  მოდული გააცნობს ბავშვებს ცნებას ალგორითმების შემსრულებელი. განვიხილავთ ალგორითმებს ძირითად სახეებს, შევისწავლით ალგორითმების ძირითად შემსრულებლებს და მათ ბრძანებებს, ვისწავლით დავალებების შესრულებას შემსრულებლების დახმარებით.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1 თვე
 • GIF ანიმაცია

  ანიმაცია - ეს არის მოძრავი გამოსახულება, ანუ ის გამოსახულებები, რომელთაც ჩვენ ვხედავთ კადრის ცვლილებისას. ინტერნეტ სივრცეში ყველაზე მეტად გავრცელებული ანიმაცია არის - GIF. მოდული გაგვაცნობს ანიმაციის ცნებას, ფაილების გაფართოვებას და გვასწავლის Gif ანიმაციის შექმნას სოციალური ქსელისა და მობილურებისათვის.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1 თვე
 • პროექტის შექმნა Scratch-ში. თამაშის შექმნა. თამაშის ლოგიკა.

  მოდული განკუთვნილისა იმ ბავსვებისათვის, რომლებიც უკვე იცნობენ Scratch-ის ენას, მაგრამ სურთ საკუთარი პროგრამირების ცოდნის გაღრმავება და პროფესიონალებად ჩამოყალიბება. მეცადინეობებბი მიმდინარეობს საპროექტო სამუშაობს ფორმატში: ბავშვი იმუშავებს შერჩეული ჟანრის, ერთი რთული ლოგიკური ან გრაფიკული 2D თამაშის შექმნაზე. საკუთარი თამაში. რთული ალგორითმები. მეცადინეობები მათემატიკაში. სათამაშო სიუჟეტის შემუშავება.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 2 თვე
 • CONSTRUCT 2- შექმენი შენი პირველი პლათფორმა

  Costruct 2 – ეს არის ვიზუალური პროგრამირების პლათფორმა. მისი დაუფლება შეუძლია ყველას. პლათფორასი ყველა ქმედება ხორციელდება ობიექტების გადაქაჩვით, მათთვის საჭირო თვისებების დამატებითა და ობიექტების ურთიერთკავშირისათვის საჭირო წესების შექმნით. Costruct 2-ში შექმნილია ბევრი კომერციული პროექტი, ამიტომ ეს ინსტრუმენტი შეიძლება გამოყენებულ იქნეს თქვენს მიერ, არა მხოლოდ თამაშების შექმნისათვის.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 2 თვე
 • ბლოგინგი

  ბლოგინგი- ეს არის თანამედროვე პროფესია, რომელსაც დღესდღეობით ეუფლება სულ უფრო მეტი ადამიანი. საკუთარი ინტერნეტ დღიურის მართვა, საინტერესოა და სასარგებლოც, რადგან ხშირ შემთხვევაში ამას მოაქვს კარგი შემოსავალი. ბლოგინგის მოდული გააცნობს ბავშვს ყველაზე პოპულარულ მედიაპლათფორმებს, გააცნობს მოდულის შექმნის და საჭირო კონტენტით დატვირთვის პრინციპებს,რათა მკითხველთათვის ბლოგი იყოს საინტერესო. ისწავლის მუშაობას თანამედროვე გრაფიკულ და ვიდეორედაქტორებთან. მოდულის დამთავრებასთან ერთად, ბავშვს ექნება საკუთარი ინტერნეტ გვერდი, ლამაზი დიზაინით, საინტერესო კონტენტით - ტექსტი, ფოტო, ვიდეო, რომელსაც დადებს გვერძე და მიიღებს პირველ გამომწერებს.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1 თვე
 • Google SketchUp

  SketchUp- მოდელირების პროგრამა შედარებით მართივი სამგანზომილებიანი ობიექტებისათვის: შენობებისათვის, ავეჯისათვის, ინტერიერისათვის. ბავშვები გაეცნობიან 3D მოდელირების საფუძვლებს.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1,5 თვე
 • HTML-ის საფუძვლები.Web განვითარება

  HTML (Hypertext Markup Language) - ეს არის ვებ-გვერდის სტრუქტურიზებისა და მისი კონტენტის გამოსახულებისათვის საჭირო კოდი. HTML- არ არის პროგრამირების კოდი. ეს არის მონიშვნის ენა და გამოიყენება იმისათვის , რომ შეატყობინოს თქვენს ბრაუზერს, როგორ მოახდინოს იმ ვებ-გვერდების ვიზუალიზირება, რომლებზეც თქვენ შედიხართ. ის შეიძლება იყოს მარტივიც და რთულიც, იქიდან გამომდინარე, რა სურს web-დიზაინერს. ბავშვები გაეცნობიან ენის ძირითად საფუძვლებს, ისწავლიან გვერდის ტრუქტურის და ძირითადი სინტაქსური სტრუქტურების გაგებას.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 2 თვე
 • Microsoft office. კომპიუტერული ცოდნა

  ყველა თანამედროვე მომხმარებელისათვის წარმოუდგენელია პერსონალურ კომპიუტერთან მუშაობა ტექსტის რედაქტორების, ელექტრონული ფოსტის და სხვა მნიშვნენელოვანი ეკემენტების გარეშე. Microsoft office- ეს არის ყველაზე საჭირო საოფისე პროგრამების უნიკალური პაკეტი. მისი გამოყენების შემთხვევაში თქვენ არ დაგჭირდებათ რაიმე დამატებითი აპლიკაციები სრულყოფილი საფოსტო კომუნიკაციისათვის, ტექსტებთან მუშაობისათვის და ა.შ. ეს არის ინსტრუმენტების ფართო არსენალი.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1,5 თვე
 • ლენდინგები LP და Tilda.

  კურსი გაგვაცნობს ცნებას ლენდინგი. ბავშვები გაიგებენ ლენდინგის და საიტის ძირითან განმასხვავებელ მხარეებს, ისწავლიან ლენდინგის ძირითადი კონსტრუქტორებით სარგებლობას. შექმნიან პირველ საკუთარ ლენდინგს.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1 თვე
 • White Hat. თეთრი ხაკერი

  მოდული გაგვაცნობს ცნებას ეთიკური ხაკერი. ეს გახლავთ კომიუტერული უსაფრთხოების სპეციალისტი, რომელიც სპეციალიზირდება კომპიუტერული სისტემების უსაფრთხოებაზე. ბავშვები გაეცნობიან სუსტი მხარეების ძირითად ტიპებს და მათთან ბრძოლის საშუალებებს.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1,5 თვე
 • პროგრამირება Python-ში, შექმენი შენი პირველი თამაში!

  Python- ერთ-ერთი არის შედარებით პოპულარული ობიექტ-საორიენტაციო პროგრამირების ენა. ამ ენას იყენებენ ისეთი მსხვილი საერთასორისო კომპანიები მსოფლიოს მაშტაბით, როგორეებიც არიან: Google, NASA, IBM, Facebook, Yandex, Mail.ru, Instagram და Pinterest. ასევე Python-ზე შექმნილია ყველაზე პოპულარული ონლინე-თამაში World of Tanks! ბავშვი გაიგებს, რა არის ალგორითმები, მათ ტიპებს და სტრუქტურულ მაჩვენებლებს, კლასებს და ობიექტებს, ოპერატორები და გამოხატვა და მრავალი სხვა, ისწავლის კოდების წერას, ბოტების შექმნას მესენჯერებისათვის და საკუთარი კომპიუტერული თამაშების შემუშავებას.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 3 თვე
 • Web დიზაინი სატებისათვის და თამაშებისათვის

  საიტების და მობილური აპლიკაციების შექმნა დიზაინის გარეშე შეუძლებელია. Web-პროექტის კონცეფციის და საფირმო სტილის შემუშავება, გვერდების დიზაინ-მაკეტების, სამომხმარებლო ინტერფეისების და სხვა ელემენტების შექმნა, მოსახერხებელი, ლოგიკური და გასაგები სტილისტური და ვიზუალური ინფორმაციის წარმოდგენა. ეს არის იმ დავალებები ჩამონათვალი, რომელიც დგას Web-დიზაინერის წინაშე. ბავშვი გაეცნობა გრაფილუკი და Web-დიზაინის საფუძვლებს, არსს და ინსტრუმენტებს, გაიგებს რა არის ინტერფეისი და იუზაბილითი, დაეუფლება ყველაზე თანამედროვე გრაფიკული რედაქტორებით სარგებლობის უნარ-ჩვევებს და ისწავლის ლამაზი და მიმზიდველი Web გვერდების შექმნას. მოდულის დასრულებისათვის ბავშვი შექმნის საკუთარ საიტს (ან მობილურ აპლიკაციას) უნიკალური დიზაინით!

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 2,5თვე
 • აპლიკაცია yandex , ყველაზე საჭირო ინფორმაცია

  იანდექსი მობილური ტელეფონებისათვის მოსახერხებელია ინფორც=მაციასთან წვდომის თვალსაზრისით. როდესაც გაინტერესებთ ამინდი, ან გჭირდებათ ახლო-მახლო კაფის ან რესტორნის პოვნა, თქვენ დაგეხმარებათ განყოფილება თქვენს გვერდით. ხოლო თუ მოიწყენთ გადაათვალიერეთ პუბლიკაციები პერსონალური რეკომენდაციების სერვისში დზენ, ან უყურეთ სატელევიზო ახების პირდაპირ ტრანსლაციებს. აპლიკაციაში არის ასევე ხმოვანი ასისტენტი „ალისა“ - მასთან საუბარი ძალიან საინტერესოა. ბავშვები გაიგებენ რა არის ხმის სიტეზატორი და ასევე ყველაფერ ყევაზე სასარგებლოს საზიებო სისტემისგან. ვაფართოვებთ თვალსაწიერს!

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 2 კვირა
 • Web - სპეციალისტი (HTML + CSS)

  კურსი რომელიც მოიცავს საიტების შექმნის ყველა ასპექტს: პროგრამირება, გრაფიკულ რედაქტორთან მუშაობა, ჰოსტინგის და სერვერის დაყენება.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 2,5 თვე
 • კომპიუტერუი პროგრამირება Java Script-ზე. ვისწავლოთ თამაშის შექმნა!

  Java Script- ეს გახლავთ ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული მულტიპარადიგმული პროგრამირების ენა, რომელიც ძირითადად გამოიყენება Web-შემუშავების სფეროში. ეს ენა ფართოდ გამოიყენება კომპანია yandex-ის მიერ და ასევე ის ჩამონტაჟებულია ყველა ძირითად web-ბრაუზერში, Internet Explorer, FireFox და Safariის ჩათვლით. საერთოდ თითქმის ყველა საითი შეიცავს Java Script-ის ელემენტებს, ამიტომ Java Script-ის შემმუშავებლები ახლა ძალიან მოთხოვნადი არიან.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 3 თვე
 • პროგრამირება C#-ზე. 2D თამაშების უნიკალური სამყარო

  ვაგრძელებთ ცოდნის გაღრმავებას, პროგრამირების ენების სამყაროში. C#- ეს არის პროგრამირების თანამედროვე ენა, მარტივი, ოპტიმალური და ძალიან მოსახერხებელი მოხმარებისათვის. ის გამოიყენება სხვადასხვა აპლიკაციების, web-პორტალების და web-სერვერების შექმნისათვის. ბავშვი გაიგებს, რა არის ალგორითმები, მათ ტიპებს და სტრუქტურულ მაჩვენებლებს, კლასებს და ობიექტებს, ოპერატორები და გამოხატვა, ისწავლის კომპიუტერული თამაშების შექმნის პრინციპს და შექმნის საკუთარ 2D თამაშს.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 3 თვე
 • პროგრამირება C++-ზე. ეს ყველას შეუძლია!

  C++ - ეს გახლავთ პროგრამირების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ენა. ის ფართოდ გამოიყენება, პროგრამული უზრუნველყოფის სფეროში, ოპერაციულ სისტემებში, პროგრამებში, გასართობ აპლიკაციებში და ა.შ. ბავშვი გაეცნობა ობიექტ-საორიენტაციო პროგრამირების საფუძვლებს, გაიგებს რა არის ალგორითმები,მათ ტიპებს და სტრუქტურულ მაჩვენებლებს, კლასებს და ობიექტებს, ცვალებადი და კონსტანტები და მრავალი სხვა, გაეცნობა Qt-ს გრაფიკულ ბიბლიოთეკას, მისი დახმარებით 2D თამაშების შექმნას და შექმნის საკუთარ თამაშს!

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 3 თვე
 • პროგრამირება Java-ზე. შენი პირველი აპლიკაცია!

  Java - ეს არის მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ენა! ანდროიდ აპლიკაციების უმრავლესობა დაწერილია Java-ზე, ძირითადად OC Android-იც. უმსხვილესი კორპორატიული სერვერული აპლიკაციები ფინანსური და საბანკო სფეროსათვის , ასევე ძირითადად დაწერილია Java-ზე. დღესდღეობით მას მოიხმარს მსოფლიოს მაშტაბით 9 მილიონი დეველოპერი. მსოფლიოს მაშტაბით 7 მილიარდი მოწყობილობა მუშაობს ამ ენაზე. ბავშვი გაეცნობა პროგრამირების საფუძვლებს, გაიგებს როგორ იქმნება მობილური აპლიკაციები Adroid-ბისათვის, დაეუფლება საკუთარი აპლიკაციისდა მარტივი კომპიუტერული თამაშების შექმნის უნარ-ჩვევებს. პროგრამირება Java-ზე, ეს აუცილებელია!

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 3 თვე
 • პროგამირება Swift -ზე. შეხება Apple -ის სამყაროსთან!

  Swift- ეს არის კომპანია Apple-ის იერ შექმნილი პროგრამირების ენა და გამოიყენება აპლიკაციების შექმნისათვის Ios, Mac, Aplle TV და AppleWotch-ში. ძალიან მართივი, მოსახერხებელი , ინტუიტივივურ დონეზე გასაგები, საიმედო და საინტერესო, Swift-მა მოიცვა თანამედროვე ენებისგან ყველაფერი საუკეთესო. იდეალურია დამწყებთათვის, რომელთაც სურთ პროგრამირება პროფესიონალურ დონეზე. ბავშვი გაეცნობა პროგრამირების საფუძვლებს და -ის ენას, დაეუფლება ალგორითმებს, ოპერატორებს, მემკვიდრეობას, პოლიმორფიზმს, ისწავლის როგორ შეიმუშაოვოს მობილური აპლიკაციები, ინტერფეისების პროექტირებას და Swift Playgrounds-ის მესვეობით სექმნის საკ, მუშაობენ ყველაზე პოპულარულუთარ აპლიკაციას!

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 2 თვე
 • სამგანზომილებიანი თამაშების სამყარო Unity 3D-ზე

  Unity 3D - ეს არის პოპულარული, მოსახერხებელი ფუნქციიონალური დვიჟოკი, სამგანზომილებიანი თამაშების შექმნისათვის, რომლის მეშვეობითაც იქმნება ხარისხიანი, პერადი, მაღალი 3D გრაფიკის თამაშები. თამაშები , რომლებიც შექმნილია Unity 3D-ზე მუშაობენ ყველაზე პოპულარულ საოპერაციო სისტემებზე: windows, OS X, Windows Phone, Android, Apple Ios, Linux და ასევე სათამაშო აპარატებზე Playstation და Xbox. Unity 3D-ს გამოიყენებენ კომპიუტერული თამაშების უმსხვილესი დეველოპერები (Bizzard,EA,Wargaming და ა.შ). Unity 3D-ზე სექმნილი თამაშების სიაში შედიან Pokemon Go; Game of Trones; seven kingdom და ა.შ

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 2 თვე
 • Unreal Engine 4. სათამაშო დვიჟოკი

  Unreal Engine 4 - თავისი არსით,არის სათამაშო დვიჟოკი, რომელიც მუშაობს რეალურ დროში და განკუთვნილია ხარისხიანი ვიდეო-თამაშების შექმნისათვის, სხვადასხვა პლათფორმების ქვეშ: mobile, PC, კონსოლი. სათამაშო მიმარტულების მიუხედავად, ის იდეალურად გამოიყენება ინტერაქტიული და ვიდეოპრეზენტაციების შექმნისათვის.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 3 თვე
 • თამშების შემუშავება CryEngine5 -ზე. ნებისმიერი ჟანრისა და მიმართულების 3D თამაშები.

  ყველაზე (ან ერთ-ერთი ყველაზე) ძლიერი სათამაშო 3D დვიჟოკი ვიზუალიზაციის კუთხით. VR-ტექნოლოგიების მხარდაჭერა დგას უმაღლეს დონეზე. DX12, კროსპლათფორმიური. დვიჟოკი თავის მხრივ, მახრს უჭერს ვიზუალიზაციის ყველაზე თანამედროვე ტექნოლოგიებს. თამაშებში შესაძლებელია ყველაზე რეალისტური ეფექტების მიღება: განათების,დაბნელების, ნისლის და სხვა

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 2 თვე
 • ოლიმპიური პროგრამირება

  კიბერ სკოლაში არის სასტარტო (ნულოვანი) მოდული ოლიმპიადელებისათვის - მასალა,ალგორითმების ნამდვილს კურსზე მართივი და სწრაფი შესავლისათვის. ამ მოდულში არის არა მხოლოდ დავალებები, არამედ დახმარებები და გარჩევები, კურსი მოიცავს ასევე თვითსწავლებას და პასუხს ყველა კითხვაზე. ყველაზე მარტივი პროგრამებისთვისაც კი მოყვანილია ამოხსნის მაგალითები. ბევრი მათემატიკა , რომელიც სასარგებლო იქნება თქვენთვის.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 3 თვე
 • ბლოკჩეინი. ტექნიკური მომავალი

  ინტელექტუალური მანქანების შექმნის მეცნიერება და ტექნოლოგია, განსაკუთრებით ინტელექტუალური კომპიუტერული პროგრამების, ინტელექტულაური სისტემების თვისება შეასრულონ შემოქმედებითი ფუნქციები, რომლებიც ტრადიციულად ითვლება ადამიანის პრეროგატივად

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1 თვე
 • FinTech ხელოვნური ინტელექტი

  ულტრათანამედროვე ტექნოლოგიები.მოდული ეძღვნება ხელოვნულ ინტელექტს და მის პრაქტიკულ მოხმარებას.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1 თვე
 • ფრეიმვორკი Angular 4. ყველაზე მაგრებისათვის!

  Javascript - ფრეიმვორტი, შექმნილია Typescript-ის ბაზაზე,რომელიც შემუშავებულია და უზრუნველყოფილი, კომპანია Google-ის მიერ. ის ხასიათდება , როგორც JavaScript MVW-ფრეიმვორკი. ეს არის სამომხმარებლო ინტერფეისების შემუშავებისათვის განკუთვნილი ბიბლიოთეკა.

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 1 თვე
 • Laravel – PHP Framework

  ეს გახლავთ შემუშავებისათვის განკუთვნილი სუფთა და თანამედროვე საფუძველი, რომელსაც შეუძლია ხარისხიანი Web-აპლიკაციების შექმნა, მარტივი სინტაქსისის გამმოყენებით. ახლის შემუშავება უნდა განიჭებდეთ სიამოვნებას!

  • მოდულის ხანგრძლივობა - 2 თვე