პროფესიები

კომპიუტერული პროგრამირება შემოქმედებითი საქმიანობაა. ის შეიძლება შევადაროთ არქიტექტორის ან მწერლის საქმიანობას.ძალიან ბევრს აქვს მცდარი შეხედულება, რომ ინჟინერ-პროგრამისტის ძირითადი სამიანობა ალგორითმიზაციაა. ეს ყოველთვის ასე არაა და ზოგიერთ შემთხვევაში საერთოდ არ შეესაბამება სინამდვილეს. პროგრამისტები აპროექტებენ და ქმნიან ინფორმაციულ რეალობას. ეს შეიძლება იყოს როგორ არსებულის გამოსახულება, ასევე რაიმე სიახლის შექმნა. თუმცა არ არის ხერხი, პროგრამული უზრუნველყოფის დევეოპერების პროდუქტიულობის გაუმჯობესებისათვის. ჩვენ სასკოლო განრიგში ჩასმულია უნარ-ჩვვების განვითარებისათვის საჭირო საგნები:

ეს არის MBA-ის ქეისებზე დაყრდნობით შემუშავებული საპროექტო ნამუშევარი, რომელიც უფროსბის სწავლების ფორმატიდან, გადაყვანილია დაწყებითი სკოლის დონეზე

ჩვენი კიბერ სკოლის მიზანს და მთავარ იდეოლოგიას წარმოადგენს, კომპიუტერული პროგრამირებისა და კოდების ცოდნის მიყვანა იმავე დონის პრიორიტეტამდე, როგორიც არის წერა, კითხვა და ხატვა.

პროგრამისტ-დეველოპერი- ეს მომავლის პროფესიაა!

რატომ სჭირდება თქვენს შვილს კომპიუტერული პროგრამირება?

სასკოლო პროგრამა არ იძლევა თანამედროვე განათლების საშუალებას კომპიუტერული პროგრამირების მიმართულებით.

ძალიან მნიშვნელოვანია, იმის გაანალიზება, რომ კომპიუტერული პროგრამირების ცოდნა გვაძლევს საშუალებას ვიყოთ უფრო მეტად წარმატებულები ნებისმიერ სხვა პროფესიაში და უფრო მეტად კონკურენტუნარიანები მომავალში. მსგავსი განათლების მქონე ადმიანებს, აქვთ მეტი შანსი გახდნენ კომპანიის ხელმძღვანელები ან დაიკავონ ადგილი ტოპ მენეჯმენტში. აღნიშნული განათლების ქონა აუცილებელია, იმისათვის რომ ვიცოდეთ , როგორ მუშაობენ ესა თუ ის პროცესები და როგორ შეიძლება მათი მართვა. იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ბავშვი არ გახდება პროგრამისტდეველოპერი, ის ყოველთვის იქნება ერთი ნაბიჯით წინ. დღესდღეობით პროგრამისთის პროფესია არის მაღალანაზღაურებადი. მაგალითისათვის, 2016 წელს პროგრამისტ-დეველოპერმა -ზე გამოიმუშავა ყველაზე მაღალი ხელფასი 130 000-დან 250 000 რუბლამდე.

გერმან გრეფის 5 პროგნოზი მომავალზე, სწორი გადაწყვეტილების მიღებისათვის:

  1. უახლოვეს 2 წელიწადში ინტერნეტის ადგილი ჩვენს ცხოვრებაში გასამმაგდება!
  2. პროფესიების მნისვნელოვანი ნაწილი გაქრება. ხალხს ჩაანაცვლებენ ავტომატიზირებული პროგრამებით.
  3. საბანკო სფეროში უკეთესი პერსპექტივა არ არსებობს.
  4. ადამიანებს ჩაანაცვლებენ ციფრული ასლები.
  5. ჩვენ გავაკონტროლებს ტექნიკას გონებით.