განრიგი

გაკვეთილების განრიგი სკოლის რეზიდენტებისათვის:

შაბათს: 11:00; 13:30; 16:00 სთ

კვირას: 11:00; 13:30; 16:00 სთ

გაკვეთილის გაცდენის შემთხვევაში - თქვენ უნდა წამოეწიოთ განვლილ მასალას. დრო და თარიღი წინასწარ უნდა შეათანხმოთ ტიუტორთან ტელეფონის ნომერზე